BRUG FOR HJÆLP TIL AT FORANDRE DIT LIV?

VIL DU VÆRE FRI FOR STRESS, USIKKERHED OG ANGST?

5 SKRIDT TIL FRIHED FRA ANGST OG STRESS

5 SKRIDTS PROGRAMMET SKABER EN LØSNING PÅ ANGST OG STRESS.

Oplever du stress, angst, tristhed, eller frustration i livet, og vil du gerne opleve livet på en tryggere og roligere måde?


Stress, tankemylder, uro, og panik har sin rod i et nervesystem der er på vagt, og på overarbejde.

Jeg kan hjælpe dig med at slippe negative følelser og skabe indre ro, glæde, overskud og positiv motivation, så du kan leve et friere og mere bevidst liv.

 

Forløbet er effektivt og hjælper dig med at slippe fri af problemet hurtigt og nemt, også selvom at tidligere behandling ikke har haft effekt.

 

Jeg kan hjælpe dig med at opløse:

 • Angst eller panik.
 • Stress.
 • Uro og usikkerhed.
 • Tankemylder.
 • Manglende overskud og energi.
 • Selvkritik og selvbebrejdelse.
 • Usikkerhed eller angst i sociale situationer.
 • Frustration.
 • Dårligt selvværd.
 • Fobiske reaktioner.

Jeg kan hjælpe dig med at skabe:

 • Indre ro
 • Rolige tanker og følelser
 • Balance og harmoni
 • Tryghed
 • Glæde
 • Overskud
 • Motivation
 • Power, selvtillid og indre styrke.


Forløbet er en kraftfuld sammensætning af træning undervisning, samt terapi og coaching.


Igennem forløbet vil du opløse gamle traumer, negative og begrænsende mønstre, lære at se dig selv og livet fra et lettere og mere positivt perspektiv og få styr på det som sker inden i dig.

Forløbet gør dig fri af stress, angst, tankemylder, uro og frustration i dit liv, og giver dig større kontrol over dine tanker, følelser og energi.


AUTOMATISK FORANDRING.

Meningen med forløbet er at forandre det som sker i din underbevidsthed, så dine tanker og følelser bliver mere harmoniske og balancerede.


Du vil opdage et helt nyt lag af din bevidsthed og lære at arbejde med dig selv på et dybere plan end nogensinde.


Når du gennemgår forløbet vil du opdage at det er som om forandringen opstår af sig selv, på en naturlig måde. Det er fordi jeg arbejder med dine underbevidste mekanismer og det gør at din forandringsprocess sker naturligt og automatisk.


Der er ingen kamp med dig selv, blot en oplevelse af større og større frihed og flow i dit liv.
 


KRAFTFULDE RESULTATER.

Du kan forvente kraftfulde resultater og du vil opleve mærkbar forandring i dit liv allerede fra første session.


Jeg arbejder direkte med dine udfordringer og skaber løsningen hurtigere end du selv havde troet muligt. Man kan nemlig ikke løse et problem med de samme tanker der skabte problemet, men så snart vi har fat i de dybere lag af din bevidsthed vil du opleve at løsningen sker af sig selv.


Du kommer til at opleve kraftfulde og vedvarende resultater og det giver dig et friere, tryggere og sjovere liv.
 


VIL DU MESTRE DINE TANKER, FØLELSER, OG REAKTIONER?

Forestil dig at du oplever balance og harmoni i dine tanker, følelser og i dit liv.


Hvad ville være andreledes i dit liv hvis du var fri for dine egne begrænsende tanker og følelser, men oplevede glæde, power, motivation og overskud.


Hvad villle du gøre anderledes hvis du var fri for tankemylder, usikkerhed, stress og uro?


Kunne du tænke dig at lære at mestre din indre verden og løfte dig selv til et helt nyt niveau i din udvikling som menneske?


Vil du opleve et friere, tryggere og sjovere liv?


Forløbet tager dig igennem de lag af din psyke der er årsagen til stress og angst, og skridt, for skridt, forløses de mønstre og triggers der er årsagen til problemet.


Forløbet lærer dig at opleve dine tanker og følelser på en bedre måde, der giver dig kontrol over din indre tilstand, og større frihed i dine tanker, følelser og reaktioner.


Forløbet tager fra din nuværende tilstand, til tilstanden af indre ro, flow, overskud og frihed i tanker, følelser og reaktioner.

DE 5 SIMPLE SKRIDT TIL ET FRIERE LIV


FØRSTE SKRIDT: RO PÅ SYSTEMET

- Session 1

Den første del af forløbet skaber ro i dit system og modtagelighed for positiv forandring.


Vi begynder at åbne op for dyb indre forandring, og du lærer hvordan din hjerne virker, og hvordan dine tanker og din fantasi påvirker dine følelser, dit nervesystem, og dine reaktioner.

 

Du vil forstå årsagen til din oplevelse, og finde den mest direkte vej til løsningen på problemet.


Du lærer fundamental og vigtig viden om hvordan du fungere, og hvordan din hjerne skaber din oplevelse af virkeligheden.


Første del af forløbet skaber et solidt fundament og grobund for positiv og kraftfuld udvikling.

Sessionen afsluttes med en dyb og transformerende hypnotisk visualisering der skaber dyb ro i dit system og opløser nuværende stresselementer, så du oplever indre ro, fredelige og trygge tanker, samt glade og afslappede følelser.

 

Du vil som udgangspunkt opleve positive resultater allerede fra første session.


ANDET SKRIDT: TRAUMEOPLØSNING

- Session 2 og 3

I anden fase af programmet vil du opløse dine gamle traumer og ubevidste blokeringer.


Vi går direkte ind i arbejdet med din underbevidsthed og opløser negative følelser, og gamle irrationelle mekanismer der hidtil har skabt usikkerhed og negativitet i dit liv.

Du vil opleve at gamle bekymringer ikke længere giver mening og at du føler dig fri af fortidens smerte.


Du kommer til at opleve en fundamental forandring i din oplevelse af livet og af dig selv og føler dig afklaret, rolig og tryg, i situationer der før ville have påvirkert dig negativt.


Tankemylderet forsvinder og dine tanker og følelser bliver mere klare, lette og overskuelige.


TREDJE SKRIDT: ACCEPT OG TILGIVELSE

- Session 4 og 5

Tredje fase handler om at slippe de der frustrere dig i livet og skabe en dyb indre ro og accept af tingenes tilstand.


Du bliver aldrig lykkelig hvis du gør modstand mod alting, og denne del af forløbet lærer dig at opløse din indre modstand, tilgive dig selv, andre og livet.
Det gør dig i stand til at give slip på gammel vrede, frustration, og frygt for andres meninger eller domme.


Du lærer at tilgive og give slip på et dybt følelsmæssigt plan så du kan begynde at arbejde med dig selv, istedet for mod dig selv, og så du kan begynde at arbejde med livet, istedet for imod livet.
Det giver dig dyb indre ro og fred og du lærer at give slip, tilgive verden, og finde fred og accept med dit liv.


Først når du ikke gør modstand mod din virkelighed kan du for alvor skabe den virkelighed du ønsker at opleve.


FJERDE SKRIDT: POSITIVITET OG INDRE STYRKE

- Session 6 og 7

Når vi kommer hertil er angsten, stressen, uroen, forvirringen, tvivlen og andre negative og blokerende følelser væk.


De tanker der før har fyldt for meget og de tankemønstre der har skabt indre uro, er nu væk.
Det betyder at du kan begynde at genfinde alle dine indre sandheder, og styrker. I denne del af forløbet lærer du for alvor at skabe positivitet, kreativitet og flow i dit liv. Du oplever dig selv som frigjort og kan derfor begynde at fokusere på at skabe det liv du ønsker.


Du lærer at hvile i dig selv og se verden med positive briller.
Du oplever dig selv som mere selvsikker, tryg og afklaret og begynder nu at booste og styrke din glæde og positivitet.

FEMTE SKRIDT: EN NY FREMTID MED FRIHED

- Session 9 og 10


Femte fase af programmet er dit springbræt til en ny fremtid.


Her lærer du at balancere og naturliggøre din nye oplevelse af livet så alt det gode forbliver i dig som en vedvarende oplevelse af at have styr på dig selv.
Du vil nu begynde at se livet i et lysere og mere overskueligt perspektiv der gør det meget lettere at være glad, tryg og derved følge dine drømme og mål med ro i maven og positivitet i sindet.


Forløbet tager dig til en lettere og lysere oplevelse af livet med klare tanker og behagelige følelser.
Du begynder nu at skabe det liv og den fremtid du ønsker at opleve helt naturligt.OBS: Forløbet er et 5 skridts program der afholdes enten igennem 5 eller 10 sessioner, afhængig af din nuværende tilstand og dit eget ønske om forandring. Vi finder sammen ud af hvad der giver mening for dig.


HVORFOR ER DET NOGET FOR DIG?

Det er egentligt simplet.
Det handler om dig, dit liv, og din livskvalitet.

 

Forløbet er for dig som ønsker at lære hvordan du kan leve et mere bevidst liv, fri for angst og stress, men med ro, selvsikkerhed, overskud og glæde.

 

Stress, uro, angst, frustration osv, er naturlige menneskelige reaktioner, men de er sjældent gavnlige eller konstruktive og hjælper IKKE til at skabe et bedre liv, selvom at vi mange gange tror det. Faktisk er det mange gange end ond spiral der kun går ned af bakke.

Du kan ikke løse dit problem med den samme tænkning der skabte problemet og du kan ikke løse problemet ved at tænke mere over det.

 

Forløbet er for dig der er klar på forandring og ønsker et sjovere og tryggere liv med større glæde, indre ro og balance.

De er klar på at udvikle dig selv og du ønsker større frihed og kontrol i dit liv.

 

Du vil lære dig selv at kende og løfte dig selv til et nyt niveau i din udvikling som menneske hvor du begynder at opleve større kontrol over det som sker i dig, mere frihed, overskud, glæde og balance i livet.
Du ønsker at forandre dit liv til en mere positiv oplevelse og er klar på at gøre noget nyt, så du kan opleve noget nyt.

 • Forestil dig hvordan dit liv vil se ud med større indre ro, glæde, overskud og balance.
 • Forestil dig hvordan du ville opleve livet hvis du var tryg, rolig, afklaret, selv i hektiske situationer.
 • Forestil dig hvis du oplevede dyb fred og ro i livet og havde tillid til at det hele nok skulle gå.
 • Forestil dig at du følte styrke og ro i dig selv og troede på det bedste i dig selv og andre.
 • Forestil dig hvis du oplevede større stabilitet og harmoni i relationen med dig selv og andre.

Forløbet er alt hvad du har brug for når du ønsker at forstå dig selv og skabe et mere harmonisk og balanceret liv.

 

HEJ, MIT NAVN ER FELICE.

Jeg kan hjælpe dig med at få styr på livet, og det som sker inden i dig i form af tanker, følelser og reaktioner.

Min tilgang er direkte, effektiv og simpel, og bygger på fundamentale sandheder om livet, mennesket, og hjernens mekanismer.
Jeg forstår det meste, kalder en spade for en spade, og pakker sjældent tingene ind.
Uanset hvad du tumler med i dig selv, så kan jeg hjælpe dig med at skabe en løsning.
Mennesker er mennesker, og jeg er 100% åben for din oplevelse af verden.

 

Jeg har brugt over halvdelen af mit liv på at specialisere mig i:

 • Behandling af angst
 • Behandling af stress
 • Nervesystemet og hjernen.
 • Udvikling af bevidstheden
 • Fundamentale sandheder mennesket, livet, og døden.

Intet er for stort eller småt, og du er velkommen til at kontakte mig når du tænker der er noget jeg kan hjælpe med.

 

Du kan enten ringe på +45 53650360 eller bestille en samtale via knappen nedenunder.

METODER OG TEKNIKKER JEG BENYTTER:

Jeg benytter en række af de mest effektive metoder og teknikker så din forandring bliver så nem og direkte som muligt.
Jeg arbejder direkte med din underbevidsthed, og det gør at din forandringsprocess bliver meget let og naturlig.
Du lærer samtidig at arbejde på højt plan med dig selv, forstå det som sker i dig, og forandre dine egne tankeprocesser, følelser, overbevisninger, perspektiver og handlinger.

 

I mit arbejde benytter jeg bl.a:

 

 • Psykoterapi og tilknytning.
 • Hypnose og hypnoterapi.
 • NLP
 • MBL
 • Selv-hypnose.
 • Transformativ coaching og vejledning.
 • Meditation og bevidsthedsarbejde.
 • Avanceret hypnotisk kommunikation.
 • Energetisk Arkitektur.
 • Gestalt Terapi
 • Indsigtsterapi og Tilgivelsesterapi
 • Breathwork og åndedrætsterapi
 • Regression og progressionsterapi
 • Meta-Bevidstheds Terapi.

Alt i alt, de mest direkte, effektive og kraftfulde værktøjer til menneskelig forandring, terapi og personlig udvikling.

KONTAKT MIG NÅR DU TÆNKER DER ER NOGET JEG KAN HJÆLPE DIG MED.
 

Du kan enten ringe på +45 53650360, eller bestille en samtale via knappen nedenunder.HVAD SIGER ANDRE?


De varmeste anbefalinger til Felice, som hjalp mig til at slippe angsten.
Gav mig ro og overskud til at komme videre med livet.
Hjalp mig til at se og prioritere vigtigheden ved at være tilstede i nuet, glemme frygten for fortid og fremtid.
Derudover er han det sødeste og mest inspirerede menneske jeg længe har mødt.

-Pia Christiansen


Min datter på 15 år har været plaget af angst og dårligt selvværd i mange år.
Vi har prøvet psykolog, psykiater og coach, nogle af disse ting med bedre resultater end andre - men det seneste år er det gået stødt ned ad bakke.
Så fandt vi Felice og bestilte et forløb på 5 gange.
Allerede efter første gang kunne min mand og jeg mærke en positiv fremgang og nu kan vi ikke takke Felice nok.
Min datter er glad igen, er selvsikker, tror nu på sig selv og sit værd, og hun mærker ikke noget til den ødelæggende og dræbende angst og manglende tro på sig selv. Jeg er verdens lykkeligste mor og er Felice evigt taknemmelig og sender hermed mine varmeste anbefalinger.

-Stine Reib


Kan ikke takke Felice nok.
Efter et forløb på 5 gange har jeg sluppet angsten.
Mit selvværd og tankegang er mærkbart forandret.
Forinden havde jeg gået hos en psykolog uden at det radikalt havde ændret noget.

Allerede efter første besøg hos Felice, mærkede jeg en forandring.
Jeg er ham evigt taknemmelig og sender ham de varmeste anbefalinger!

-Josephine Bjørn


DET FÅR DU I PAKKEN:

 • En effektiv løsning på angst og stress.
 • 5 eller 10 personlige sessioner med Felice.
 • Større balance og harmoni i tanker og følelser.
 • Indre ro, overskud, glæde, og indre styrke.
 • Træning i selv-hypnose, meditation, og effektiv selvudvikling.
 • En dyb forståelse for dig selv, dit sind, og dit nervesystems funktion.
 • Effektiv traumebehandling.
 • En sundere og mere objektiv forståelse for livet og dig selv.
 • Kraftfuld terapi og coaching
 • Et friere og mere bevidst liv med større glæde, overskud, og indre ro.
   

 

PRAKTISK INFO OM FORLØBET:

Format:

5- eller 10 sessioner.

 

Varighed:

Hver session har en varighed af 2 timer og afholdes med ca. en uges mellemrum.

 

Sted:
Personligt i København, eller online via Zoom.

 

Pris:
Enkelt session - 1.795kr

5 Sessioner - 7.995kr

10 Sessioner - 14.995kr

 


TID TIL FORANDRING OG FORNYELSE?

Er du klar på at tage et kvantespring i din udviklingsprocess som menneske, opløse fortidens smerte, forstå dig selv og dit sind, og skabe overskud, tryghed, glæd og ro i dit liv?

 

For at opleve noget nyt, skal du gøre noget nyt, og hvis du ønsker resultater så er du landet det helt rigtige sted.

 

Tid til forandring?


BESTIL EN SAMTALE OG HØR MERE OM PRÆCIS HVORDAN JEG KAN HJÆLPE DIG MED AT BLIVE FRI FOR ANGST OG STRESS.

Når du tænker jeg kan hjælpe dig har du 2 muligheder.

 

Du kan enten ringe til mig på tlf. +45 53650360, eller bestille en gratis samtale via knappen nedenunder.
Det koster ingenting, og du kan få afklaring og svar på dine spørgsmål.

 

Skal vi tale sammen?© Copyright by Felice Søndergaard - Bevidstudvikling.dk. Alle rettigheder forbeholdes