TERAPEUT OG COACH UDDANNELSEN

BLIV PSYKO-ENERGETISK TERAPEUT

Terapi - Selvudvikling - Potentiale - Selvrealisering

VIL DU VÆRE EN DYGTIG BEHANDLER, TERAPEUT, COACH, ELLER UNDERVISER?

Velkommen til en unik og spændende uddannelse der giver dig alle kompetencerne til at arbejde på højt plan med andre mennesker.

 

Uddannelsen opfylder et stigende behov bland mennesker både her i landet, men også i resten af verden, nemlig behovet for at opløse fortidens smerte, indse sin inderste sandhed, og finde balance og ro i livet.


Uddannelsen til Psyko-energetisk terapeut er for dig som brænder for at hjælpe mennesker til større bevidsthed og selvindsigt, mere livsglæde, balance og harmoni.


På uddannelsen lærer du alt du skal bruge når du ønsker at arbejde professionelt og kompetent som behandler, terapeut, coach og underviser.
Du lærer at skabe effektiv terapi, og uddannelsen gør dig dygtig til at hjælpe andre mennesker med at opnå større balance, livskvalitet, og frihed.

Du lærer alt du skal bruge når du ønsker at arbejde professionelt med mennesker.

 

Uddannelsen skal ses som et personligt udviklingsforløb der giver dig kompetencer, viden, og værktøjer til at starte din egen virksomhed og hjælpe andre mennesker professionelt og kompetent igennem terapi, coaching og undervisning.

 

Når du er færdig på uddannelsen vil du være i stand til at:

 • Starte din egen virksomhed og arbejde på højt plan med andre mennesker.
 • Lave effektive terapiforløb. (Angst, stress, vrede, fobier, vaner, m.m.)
 • Lave effektive coachingforløb. (Selvudvikling, succes, vejledning)
 • Lave spændende kurser, workshops, eller gruppeforløb. (Meditation, selv-hypnose, breathwork/åndedrætsterapi)
 • Lave spirituelle udviklingsforløb for mennesker der søger livets dybere sandheder.

Uddannelsen er den perfekt til dig når du brænder for at arbejde med andre mennesker og ønsker at leve af din passion.
Du får alt du skal bruge for at skabe solide resultater som terapeut, coach, og underviser.


12 MÅNEDERS KOMPLET UDDANNELSE MED CERTIFICERING

Uddannelsen varer 12 måneder og er en komplet uddannelse i Psyko-energetisk terapi og coaching.


Når du er færdig som elev vil du modtage underskrevne certifikater som bevis på din nyerhvervede viden og evner.


På uddannelsens moduler vil du blive trænet i resultat-orienteret terapi og coaching, og skabe de kompetencer du skal bruge, for at arbejde trygt, selvsikkert, og effektivt med terapi, coaching og undervisning.


Uddannelsen er uafhængig og indeholder en helt unik kombination af de mest effektive værktøjer til terapi og udvikling der giver dig en skridt-for-skridt process til effektivt forandringsarbejde.
 


FÅ EN EFFEKTIV OG KOMPLET VÆRKTØJSKASSE

Du får en effektiv og komplet værktøjskasse der sikre at du skaber solide resultater for dine klienter og kursister og du lærer en kraftfuld kombination af de mest effektive terapeutiske værktøjer du kan bruge både 1-1 og med grupper.

 

Du vil blive trænet og undervist i hvordan værktøjerne virker og hvordan du benytter dem korrekt i alle sammenhæng.

 

På uddannelsen lærer du:

 • Hypnose og kommunikation med underbevidstheden.
 • Terapeutisk hypnose.
 • Psykoterapi og tilknytningsteori.
 • Coaching og vejledning.
 • Meditation og bevidsthedsudvikling.
 • Selv-hypnose og kreativ visualisering.
 • Breathwork/åndedrætsterapi.
 • Bevidsthedsteori og åndsvidenskab.
 • Energiarbejde og energetisk arkitektur.
 • Intuition og indhentning.

Som sagt, en komplet uddannelse til dig der vil arbejde på højt plan med andre mennesker og som ønsker at være dygtig til at skabe forandring.LÆR AT SKABE SOLIDE RESULTATER SOM TERAPEUT, COACH, ELLER UNDERVISER.

Uddannelsen giver dig en dyb viden og indsigt i menneskets natur og årsagen til menneskelig lidelse, og du kommer til at lære hvordan du løser komplicerede problematikker og hjælper mennesker med at overkomme livets problemer og opnå balance i krop sind og sjæl.

 

Du kommer til at gennemgå en udviklingsrejse der lærer dig at arbejde effektivt med dig selv og andre.HVAD ER PSYKO-ENERGETISK TERAPI?

Psyko-energetisk terapi er en unik behandlingsform der gennem en særlig kombination af viden og værktøjer som bl.a psykoterapeutisk hypnose, breathwork, og energiarbejde, sætter terapeuten i stand til at løse en lang række problematikker og arbejde kompetent med personlig og spirituel udvikling både 1-1 og i grupper.

 

Metoden er bygget på et fundament af de mest effektive terapeutiske tilgange, kombineret med moderne videnskab og traditionel østlig visdom og filosofi.

 

Som Psyko-energetisk terapeut kan du skabe balance og harmoni i dine klienters og kursisters liv, og hjælpe dine kliente eller kursister fra A til B i deres udvikling, uanset hvor de er lige nu.

 

Som psyko-energetisk terapeut kan du arbejde kompetent med bl.a:

 • Angst
 • Stress
 • Traumer
 • Chok
 • Fobier
 • Smerter
 • Vrede
 • Depression
 • Selvværd og selvtillid
 • Motivation
 • Positivitet og power
 • Selvindsigt
 • Selvrealisering
 • Karriere og succes
 • Personlig udvikling
 • Spirituel udvikling

Som Psyko-Energetisk terapeut mestre du en bred vifte af metoder og teknikker der sikre dig at du gør dit arbejde godt, uanset problemets størrelse.

 

Psyko-Energetisk terapi går springer rammen for almindelig psykoterapi og går i dybden med alle afspekter af den menneskelige tilstand i dét du lærer at arbejde med både bevidsthed, kognition, relation og energi.

 

Som Psyko-energetisk terapeut kan du støtte, behandle, og hjælpe dine klienter eller kursister, uanset hvor de er i deres udvikling og process som menneske, og du lærer at afhjælpe en lang række problemstillinger og skabe positiv forandring og forøget selvindsigt, velvære og overskud i din klients liv.

 

Det betyder at du kan hjælpe mennesker med både terapi, personlig udvikling, og spirituel udvikling.

 

Du bliver uddannet til at optage en ego-løs og ikke dømmende tilstand i dit arbejde så du kan fokusere på din klients højeste mål og hjælpe dem til den mest direkte vej.


Som psyko-energetisk terapeut har du en dyb forståelse af menneskets tilstand som gør dig i stand til at se direkte igennem sløret af ord og ideer og finde problemets rod.

 

Du lærer at skabe løsninger på komplicerede problematikker og forstår hvordan du arbejder med de underbevidste og underliggende mekanismer der skaber symptomerne.


Du forstår hvordan den menneskelige hjerne virker, hvordan bevidstheden fungere, og hvordan hjernen skaber opfattelsen af virkeligheden.

 

Du ser bevidstheden som udgangspunktet for den menneskelige oplevelse, og forstår hvordan fantasien og nervesystemet virker, og påvirker hinanden.


Du ved hvordan sindet, bevidstheden, kroppen, og energi, påvirker hinanden, og skaber bevægelse, og hvordan denne bevægelse kan blive blokeret eller begrænset.


Du ved hvordan du opløser blokeringer igennem enten fysisk eller psykisk manipulation og du forstår hvordan du løser den underliggende årsag til problemet, uanset om det er psykisk eller fysisk.

 

Psyko-energetisk terapi er en håndgribelig og simpel tilgang til at løse livets store problemer igennem en kombination af de mest effektive terapeutiske værktøjer og en fundamental viden om mennesket, bevidstheden og universet.

 

Du har som Psyko-energetisk terapeut, en lang række af værktøjer og metoder ved hånden, og kan arbejde effektivt med både grupper og enkeltpersoner, og skabe solide resultater i dit arbejde med mennesker og udvikling.


Som Psyko-energetisk terapeut er du i stand til at arbejde på højt plan med mennesker med normal kognitiv funktion.HVORFOR ER UDDANNELSEN RIGTIG FOR DIG?

Denne uddannelse er for dig som drømmer om at arbejde på højt plan med terapi og personlig udvikling.

 

Uddannelsen henvender sig til dig der ønsker at arbejde med terapi, coaching eller undervisninge, enten på fuldtid eller deltid, eller dig som ønsker at udvikle og udvide dine kompetencer i din nuværende virksomhed.

Måske er du psykoterapeut, læge, psykolog, lærer, pædagog, arbejder med omsorg, terapi, behandling eller lignende.


Måske drømmer du om at blive selvstændig og arbejde professionelt med menneskelig udvikling, og er klar på at lave et karriereskift med kæmpe muligheder for vækst.

 

Måske er du "bare" vildt interesseret i selvudvikling og ønsker en dyb forståelse for hvordan mennesker hænger sammen.

 

Uddannelsen er for dig som:

 • Vil arbejde professionelt, selvsikker og kompetent med mennesker.
 • Vil arbejde, eller arbejder som terapeut, coach eller underviser.
 • Vil lære de mest effektive metoder til terapi og positiv forandring.
 • Vil lære at strukturere kraftfulde terapiforløb og workshops.
 • Vil gennemgå dit livs udviklingsrejse.
 • Brænder for at hjælpe andre mennesker med deres udvikling.
 • Ønsker en grundig og brugbar uddannelse der lærer dig at skabe resultater i arbejdet med mennesker.
 • Ønsker at arbejde som selvstændig med egen virksomhed.


VÆRKTØJER DU LÆRER PÅ UDDANNELSEN:


DU LÆRER HYPNOSE OG AVANCERET KOMMUNIKATION:

 • Fundamental hypnose
 • TRANCEWORK
 • Hjernens funktion - Bevidsthed, sanser, fantasi, nervesystem.
 • Suggestion (Direkte, indirekte, skjult)
 • Rapport og komplians
 • Kalibrering og modtagelighed
 • At nedbryde modstand
 • Induktion og fordybelse
 • Sprogforståelse og sprogmønstre
 • Hypnotiske fænomener
 • Overbevisere
 • Avanceret hypnose og hypnotisk kommunikation

DU LÆRER TERAPEUTISK HYPNOSE OG PSYKOTERAPI

 • HYPNOTERAPI
 • Regressionsterapi
 • Progressionsterapi
 • Terapeutisk suggestion
 • Visualisering
 • Ankring og post-hypnotisk suggestion
 • Tidsperspektiver i terapi
 • Gestalt
 • Tilgivelsesterapi
 • Traumeopløsning

DU LÆRER COACHING OG VEJLEDNING

 • NLP Teknikker
 • Spørgeteknikker
 • At skabe gennembrud i mennesker og situationer.
 • At hjælpe med at skabe nye tanker, følelser og perspektiver.

DU LÆRER AT UNDERVISE I MEDITATION

 • Teori og praktisk træning
 • Teknikker og metoder til korrekt meditation.
 • Guidet meditation
 • Teacher training - Bliv instruktør

DU LÆRER AT UNDERVISE I SELV-HYPNOSE OG KREATIV VISUALISERING

 • Auto-suggestion og selvhypnose.
 • Visualisering.
 • Selv-induktioner.
 • Gruppeinduktioner.
 • Trancework.
 • Guidet visualisering.
 • Teknikker og metoder til mental og følelsmæssig forandring.
 • Teacher training - Bliv instruktør

DU LÆRER AT UNDERVISE I BREATHWORK/ÅNDEDRÆTSTERAPI

 • Fysiologien bag åndedrætsterapi
 • Pranyama Yoga teknikker
 • Moderne breathwork teknikker
 • Teacher training - Bliv instruktør

DU LÆRER ENERGIARBEJDE OG ENERGETISK ARKITEKTUR

 • Energiforståelse
 • Energisystemer
 • Energi og nervesystem
 • Energi og fantasi
 • Energi og bevidsthed
 • Blokeringer og ophobninger
 • Healing og selvhealing
 • Energetisk arkitektur

DU LÆRER AT BRUGE DIN INTUITION

 • Psykisk modtagelighed og Intuitiv indhentning
 • Træning af psykiske evner og intuition
 • Empati og telepati
 • Intuitiv påvirkning

UDOVER DET, LÆRER DU AT FORSTÅ:

 • Dualitet, og helhed
 • Karma
 • Manifestation
 • Bevidsthed og vibration
 • Følelser, tanker, reaktioner, bevidsthed, energi
 • Selvet og egoet
 • Bevidsthed vs. ubevidsthed
 • Tiden vs. Nuet


EN GRUNDIG OG KOMPLET UDDANNELSE TIL DIG SOM VIL VÆRE DYGTIG TIL AT SKABE RESULTATER I ARBEJDET MED TERAPI, COACHING, OG UNDERVISNING

Når du er færdig på uddannelsen er du klar til at arbejde med mennesker på højt plan som terapeut, coach og underviser.

Uddannelsen samler de mest kraftfulde værktøjer til menneskelig udvikling og transformation og terapi og giver dig en solid forståelse for hvordan mennesker fungere og hvordan du hjælper andre kompetent og effektivt, uanset deres nuværende problem og bevidsthedsniveau.

 

Du lærer både teori, struktur, og praktisk applikation og får kompetent træning og undervisning i hvordan du former terapi, coaching og undervisning der afhjælper problemer, skaber solide løsninger og resultater og hjælper dine klienter og kursister til den forandring de søger.


 • Bliv en effektiv terapeut og lær at arbejde kompetent resultat-orienteret med en lang række problematikker som angst, stress, depression m.m.
 • Lær at lave kraftfulde og effektive sessioner og terapiforløb og skab dyb forandring i dit arbejde med mennesker.
 • Få en effektiv og struktureret metode til at skabe resultater for dine klienter.
 • Få de mest effektive terapeutiske værktøjer og lær hvordan du bruger dem med succes.
 • Forstå psykologien bag mennesket og lær at arbejde på højt plan med menneskelig forandring og udvikling.
 • Opdag årsagen og løsningen på menneskelig smerte og lær hvordan hjernen virker.
 • Forstå menneskets natur og lær at hjælpe mennesker med at finde balance og succes i tilværelsen.

 • Lær at coache dine klienter til succes og selvindsigt.
 • Forstå hvordan menneskelig motivation og udvikling virker.*
 • Lær at stille de rigtige spørgsmål.
 • Forstå hvordan sproget hjælper eller hindre os.
 • Få kraftfulde redskaber fra NLP og opdag hvordan du udvikler menneskeligt potentiale i dig selv og andre.
 • Lær at kommunikere effektivt.
 • Lær hvordan du ser tingene fra nye vinkler og løser komplicerede problemer.
 • Lær hvordan du hjælper din klient til at se tingene fra nye vinkler og skabe løsninger på komplicerede problemer i livet.
 • Lær at strukturere effektive coachingforløb.

 • Lær at lave transformerende kurser og workshops.
 • Lær at undervise i personlig udvikling.
 • Lær at undervise i åndedrætsterapi.
 • Lær at undervise i meditation.
 • Lær at undervise i selv-hypnose.
 • Opdag hvordan du kan tjene penge på at afholde kurser og workshops der skaber solide resultater for din kursister.
 • Lær at guide andre menneskers bevidsthed og skabe modtagelighed og trance i grupper af mennesker.
 • Lær at lave gode og kraftfulde guidede meditationer LIVE eller ved hjælp af lydfiler.

JEG ER HER FOR AT HJÆLPE DIG MED AT FÅ SUCCES.

Mit navn er Felice og jeg vil gerne byde dig velkommen til en helt unik og speciel uddannelse.


Jeg har sammensat denne uddannelse til dig, fordi jeg ønsker at du får mulighed for at du bliver dygtig og selvsikker i dit arbejde med mennesker.

Uddannelsen giver dig alt du skal bruge når du vil arbejde professionelt med terapi, coaching, eller undervisning, og jeg lærer dig de metoder og teknikker jeg selv benytter til at skabe kraftfulde resultater i mit arbejde med mennesker.

Du lærer alle mine tricks og hemmeligheder.

 

Jeg har sammensat uddannelsen med det formål at give dig en solid værktøjskasse og en avanceret forståelse for kunsten at hjælpe mennesker.

 

Når du er færdig på uddannelsen vil du kunne springe direkte ud i at arbejde med mennesker og du vil være i stand til at skabe dyb transformation igennem terapi, coaching og gruppearbejde.

 

Jeg kunne skrive en hel roman om alt det du lærer på uddannelsen, men når du er interesseret og ønsker at høre mere, er det nemmeste at vi får en snak på telefon. Derfor vil jeg invitere dig til at kontakte mig på +45 52650360, eller bestille en samtale her på siden.


HVAD SIGER ANDRE?


Jeg har gennemført min uddannelse som Hypnotisør og terapeut hos Felice.
Felice er en vanvittig dygtig underviser og han har en fantastisk evne til at formidle hans unikke viden og forståelse for sindet, hypnose og selvhypnose".
Et helt unik kursusforløb, og en selvudviklingsrejse i forståelsen for egne og andres tanker, adfærd og mentale tilstand.
Kan på det kraftigste anbefales til alle der ønsker fuld valuta og viden indenfor menneskers sindtilstand.

-Tino Stilund Vincents


Felice er en fantastisk underviser, som virkelig skaber nye måder at se virkeligheden på, som giver en dybere forståelse for sindet, hypnose og selvhypnose.
Hans måde at undervise på er nede på jorden, samtidig med at du lærer sindssygt meget på kort tid.

-Rebecca Beck Philipsen


Felice er en engageret underviser, der både har styr på det teoretiske og det praktiske.

Hans undervisning bærer præg af hans specifikke viden om, og erfaring i, hvordan man bedst lærer fra sig og engagerer de studerende.

Felice deler 100% ud af sin viden, og gerne lidt til.

Jeg oplevede Felices fascination af og indsigt i det menneskelige sind, som meget smittende.

-Susanne Poulsen


Felice er en super dygtigt underviser.

Han har en evne til at formidle hans unikke viden og forståelse for sindet, hypnose og selvhypnose.
Jeg har lært at se verden på en helt ny måde takket være ham.

-Janni Stender


Kan ikke takke Felice nok.
Efter et forløb hos Felice har jeg sluppet angsten.
Mit selvværd og tankegang er mærkbart forandret.
Forinden havde jeg gået hos en psykolog uden at det radikalt havde ændret noget.

Allerede efter første besøg hos Felice, mærkede jeg en forandring.
Jeg er ham evigt taknemmelig og sender ham de varmeste anbefalinger!

-Josephine Bjørn


De varmeste anbefalinger til Felice, som hjalp mig til at slippe angsten.
Gav mig ro og overskud til at komme videre med livet.
Hjalp mig til at se og prioritere vigtigheden ved at være tilstede i nuet, glemme frygten for fortid og fremtid.
Derudover er han det sødeste og mest inspirerede menneske jeg længe har mødt.

-Pia Christiansen


Min datter på 15 år har været plaget af angst og dårligt selvværd i mange år.
Vi har prøvet psykolog, psykiater og coach, nogle af disse ting med bedre resultater end andre - men det seneste år er det gået stødt ned ad bakke.
Så fandt vi Felice og bestilte et forløb.
Allerede efter første gang kunne min mand og jeg mærke en positiv fremgang og nu kan vi ikke takke Felice nok.
Min datter er glad igen, er selvsikker, tror nu på sig selv og sit værd, og hun mærker ikke noget til den ødelæggende og dræbende angst og manglende tro på sig selv. Jeg er verdens lykkeligste mor og er Felice evigt taknemmelig og sender hermed mine varmeste anbefalinger.
-Stine ReibHVAD LÆRER DU SOM ELEV PÅ UDDANNELSEN:

 • Du lærer at udføre effektiv og kompetent terapi og behandling.
 • Du lærer effektiv transformerende coaching og vejledning.
 • Du lærer effektivt gruppearbejde og lærer at lave kurser og workshops.
 • Du lærer hvordan du strukturere terapi og skaber solide resultater for dine klienter og kursister.
 • Du lærer hvordan du strukturere coachingforløb og skaber solide resultater.
 • Du lærer hvordan du skaber spændende og transformerende kurser og workshops.
 • Du lærer at undervise i meditation, selv-hypnose og breathwork.
 • Du lærer at arbejde på højt plan med både dig selv og andre mennesker.
 • Du lærer hypnose, hypnoterapi og avanceret kommunikation.
 • Du lærer de mest effektive redskaber til menneskelig forandring og personlig udvikling.
 • Du lærer at forstå mennesklig psykologi på højt plan.
 • Du lærer at forstå sammenhængen mellem psykologi og energi.
 • Du lærer at skabe ro og balance i hele systemet.
 • Du lærer hvordan du kommer igang som professionel terapeut, coach eller underviser.
 • Plus meget mere.

HVAD FÅR DU SOM ELEV PÅ UDDANNELSEN?

 • En fantastisk skarp uddannelse i terapi, coaching og undervisning.
 • 12 måneders træning og undervisning. (over 250 timer samlet)
 • Alle metoder, teknikker og værktøjer.
 • Alt nødvendig viden og teori.
 • Praktisk træning og supervision.
 • Tonsvis af spændende og oplysende uddannelsesmateriale, både skriftligt og via video.
 • 3 certifikater.
 • LIVE undervisning på Sjælland 1 weekend om måneden.
 • Online undervisning 2 gang om måneden.
 • Adgang til onlineområde med undervisningsmateriale.
 • Personlig sparring med Felice både under og efter uddannelsesforløbet.

DATOER FOR UDDANNELSENS MODULER

 

Datoer for uddannelsen 2022/2023 kommer snart. Bestil en samtale og hør mere om dine muligheder for optagelse på uddannelsen.

PRAKTISK INFORMATION:

STED: LIVE undervisning på Sjælland og online undervisning via ZOOM eller Demio.

 

Tilmelding: Ring på 53650360 eller bestil en gratis samtale.

Pris for uddannelsen: 
Engangsbetaling - 54.995 kr
Ratebetaling 12 måneder - 4.750/md
Ratebetaling 24 måneder - 2.500/md

 

Begrænsning på 15 elever pr. hold


VIL DU HØRE MERE OM UDDANNELSEN OG DINE MULIGHEDER FOR AT SIKRE DIG EN PLADS?

Ring nu på +45 53650360 eller bestil en gratis samtale og bliv ringet op.

SKRIV DIN INFO FOR AT BESTILLE EN SAMTALE NU.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kan jeg vælge afdragsordning?

Hvilke jobmuligheder får jeg med uddannelsen?

Hvad er adgangskravene?

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af mit nuværende arbejde?

Hvordan foregår betalingen?

Får jeg et eksamensbevis?

Får jeg sparring undervejs i uddannelsen?

Får jeg undervisning i at starte og drive en virksomhed?

Kan jeg høre mere om uddannelsen inden jeg tilmelder mig?

© Copyright by Felice Søndergaard - Bevidstudvikling.dk. Alle rettigheder forbeholdes